Articles

Afza, S. R., & Newaz, M. K. (2008). Factors determining the presence of glass ceiling and influencing women career advancement in Bangladesh. BRAC University Journal, Vol: 5, No: 1, 85-92.

Aksu, A., Çek, F., Şenol, B. (2013). Kadınların Müdür Olmalarının Önündeki Cam Tavan ve Cam Tavanı Aşma Stratejileri’ne İlişkin İlköğretim Okulu Müdürlerinin Görüşleri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 133-160.

Alaçam, B., ve Altuntaş, S. (2015). Kadın akademisyenlerin kariyer engelleri ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 1-9.

Ataay, N. A. (1998). Kadın yöneticilerin kariyer boyutları ve etmenleri. O. Çitci (Ed.). 20.Yüzyılın sonunda kadınlar ve gelecek konferansı içinde ss. 237-253. Ankara: TODAİE Yayınları.

Biagettia, M. ve Scicchitano, S. (2011). A note on the gender wage gap among managerial positions using a counterfactual decomposition approach: Sticky floor or glass ceiling? Applied Economics Letters, 18(10), 939–943.

Carrillo, P., Gandelman, N. & Robano, V. (2014)..Sticky floors and glass ceilings in Latin America. Journal of Economic Inequality, 12(3), 339-361.

Chisholm-Burns, M. A., Spivey, C. A., Hagemann, T., & Josephson, M. A. (2017). Women in leadership and the bewildering glass ceiling. American Journal of Health-System Pharmacy, 74(5), 312-324.

Çetin, M., ve Atan, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan kadın okul yöneticilerinin “Cam Tavan” a ilişkin algılarının incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 35, 123-136. http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/809/1155-2158-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 04.20.2018 tarihinde edinilmiştir.

Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet ayrımcılığının sosyolojik açıdan incelenmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(511), 12-27. 40

Dimovski, V., Skerlavaj, M., & Man, M. M. K. (2010). Is there a ‘Glass Ceiling’ for female managers in Singapore organizations? Management, 5(4), 307-329.

Drobnič, S., ve Guillén Rodríguez, A. M. (2011). Tensions between work and home: Job quality and working conditions in the institutional contexts of Germany and Spain. Social Politics, 18(2), 232-268.

Francescato, D., Mebane, M., Sorace, R., Giacomantonio, M., & Lauriola, M. (2008). The construction of two short factor-marker scales measuring women’s perceived obstacles (wo) and women’s coping efficacy (woc) in politics. TPM, Vol. 15, No. 3, 113-133.

Girginer, N., ve Ertuğ, Z. K. (2017). Dimensions of women academicians’ attitudes towards glass ceiling syndrome. Sözlü Bildiri, EconWorld The 6th Internatiınal Conference on Economics, 25-27 Temmuz, Paris.

Jackson, J. C. (2001). Women middle managers’ perception of the galss ceiling. Women in Management Review, Vol: 16, No: 1, 30-41.

Jain, N. ve Mukherji, S. (2010). The perception of “glass ceiling” in Indian organizations: An exploratory study. South Asian Journal of Management, 17(1), 23-42.

Karcıoğlu, F., ve Leblebici, Y. (2014). Kadın yöneticilerde kariyer engelleri: “Cam tavan sendromu” üzerine bir uygulama. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences28(4).

Korkmaz, H. (2016). Yönetimde kadın ve cam tavan sendromu, Alternatif Politika, 95.

Kumar, P. A. ve Sundar, K. (2012). Problems faced by women executives working in public sector banks in puducherry. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(7), 180-193.

Kurlowicz, A. (2014). Women in financial planning. Journal of Financial Service Professional, 68(3), 56-62.

Li, P. (2014). Recent developments hitting the ceiling: an examination of barriers to success for Asian American women. Berkeley Journal of Gender, Law & Justice, 29(1), 140-167.

Matano, A. ve Naticchioni, P. (2013). Rent sharing as a driver of the glass ceiling effect. Economics Letters, 118(1), 55-59.

Russo, G. ve Hassink, W. (2012). Multiple glass ceilings. Industrial Relations: A Journal of Economy & Society, 51(4), 892-915.

Ryan, M., K. ve Haslam S., A. (2005). The glass cliff: Evidence that women are over-represented in precarious leadership positions. British Journal of Management 16(2),81–90.

Sarpkaya, R., Yengin Sarpkaya, P., Yılmaz, T., ve Altun B. (2018). Kadın yöneticilere yönelik “Cam Tavan Ölçeği” nin geliştirilmesi. II. International Education Research and Teacher Education Congress, Sözlü bildiri, 13-15 Eylül, Kuşadası.

Smith, P., Crittenden, N., & Caputi, P. (2012). Measuring women’s beliefs about glass ceilings: development of the Career Pathways Survey. Gender in Management: An International Journal, 27(2), 68-80.

Soysal, A., ve Baynal, T. (2016). Sağlık Kurumlarında Cam Tavan Sendromu: Kayseri Özel Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. http://dergipark. gov. tr/ksusbd13(2).

Tahtalıoğlu, H. (2016). Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında cam tavan sendromunun kadınlar üzerindeki etkileri. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi9(2), 89-105.

Tükeltürk, Ş. A., ve Perçin, N. Ş. (2008). Turizm sektöründe kadın çalışanların karşılaştıkları kariyer engelleri ve cam tavan sendromu: Cam tavanı kırmaya yönelik stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), 113-128.

Veale, C. & Gold, J. (1998). Smashing into the glass ceiling for women managers. Journal of Management Development, 17(1), 17-26.

Wilson, E.(2014). Diversity, culture and the glass ceiling. Journal of Cultural Diversity, 21(3), 83-90.