Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

ADU Eğitim Fakültesi 2547 sayılı Yükseköğretim Hukuku ve 2809 sayılı Yükseköğretim Hukuku Konseyi ve Bakanlar Konseyi 'nin 01.09.1997 tarihli ve 97/9892 sayılı anlaşması ile uygun olarak kurulmuştur. 1999-2000 akademik yılında eğitim vermeye başladı. 09.07.2003 ve yeni kurulan bölümlerden bu yana hizmet bölümleri şunlardır: Ilköğretim bölümü 'nde sınıf eğitimi; Okul öncesi eğitimi; Bilim eğitimi; Sosyal Bilimler eğitimi; Matematik eğitimi; Eğitim Bilimleri Bölümü 'nde eğitim programları ve öğretim; Rehberlik ve psikolojik danışmanlık; Eğitimde değerlendirme ve değerlendirme; Eğitim Yönetimi, muayene, planlama ve ekonomi; Bilgisayar Eğitimi ve eğitim teknolojisi; Türk Dili Öğretmenliği; Yabancı dil eğitimi bölümünde Ingilizce dil eğitimi; Ortaokul bilimi ve matematik eğitimi bölümü; Fizik Eğitimi; Kimya Eğitimi; Biyoloji Eğitimi; Tarih öğretmenliği; Coğrafya Eğitimi; Felsefe, Sosyoloji ve psikoloji öğretmenliği; Ortaokul Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 'nda Türk Dili ve Edebiyatı; Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde eğitim ve müzik eğitimi.

Yüksek lisans. ve doktora tez ile/Tezsiz: Ilköğretim bölümü 'nde sınıf öğretim yüksek lisans programı, sosyal bilimler eğitim yüksek lisans programları, eğitim yönetimi ve eğitim programları ve öğretim yüksek lisans programı Eğitim Bilimleri, Eğitim Bilimleri Eğitim ve eğitim programlarında doktora programları, ortaokul Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 'nda Türk Dili öğretimi Tezsiz yüksek lisans programı, M.A. Ortaokul bilimi ve matematik eğitimi bölümünde matematik eğitimi Tezsiz Program, kimya ve biyoloji eğitimi Tezsiz M.A. programı.

Şu anda fakültelemiz, fakültelimizin iyileştirme politikalarına paralel olarak ülkemizin ve eğitim sistemimiz gereksinimlerine uygun olarak eğitim vermektedir.

Görev

Türk Milli Eğitim sistemi mevzuatı uyarınca; Misyonumuz, okullar, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve üniversitelerde hizmet verecek kadar uzman öğrencileri eğitmek. Lisans, usta ve doktora öğrencilerinin temel bilgi, beceri ve tutum elde etme yeteneğini kazanmaları, Atatürk 'e sadık olmaları ve Cumhuriyet 'in laik ve modern öğretmenler olma ilkelerine sahip olması amaçlanmıştır. Öğrencilerin bugünün ulusal ve uluslararası programlarından biri olarak kabul edilen başarılı bir kariyer için hazırlandığı bir öğretim programı vardır. Sürekli iyileştirme ilkesine dayanarak, lisans, usta ve doktora öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme dileği gibi bireysel nitelikleri kazanması, görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmek, gelişmeleri bulmak ve takip edebilmek sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlar ve devlet ve özel eğitim öncesi kurumlarda hizmet ve sürekli onlarla etkileşim.

Görevimiz, mevcut şartlar için uygun beceri ve motivasyona sahip olan ve her türlü teknolojiyi kullanarak bilgi fonunu yeni nesillere aktarmak için Will ve yeteneğinin olması gereken öğretmenler ve eğitim uzmanlarını eğitmek. Malzeme. Öğrencilerimizi en iyi olan, Aile ve toplumun ihtiyaçlarına karşı hassas olan, takım çalışması konusunda iyi olan ve sorunları tanımlayıp hedeflerine ulaşılabilecek öğretmenler olmak için eğitiyoruz. Uzmanlarımızın yaratıcılığı ve çağdaş profesyonel bilgi fonunu destekleyen müfredat Ile mezunlarımız, ülkemizi ulusal ve uluslararası ülkede temsil edebilecek kendine güvenen, rekabetçi, serbest düşünme, yapıcı ve yaratıcı öğretmenler haline geliyor Düzey. Resmi ve resmi olmayan eğitim Ile mezunlarımız Türk toplumuna katkıda bulunur ve bilgilerini yaymak için yardımcı olur.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmen eğitim programlarının itibarını maksimize etmek. Ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında kabul edilen ve tercih edilen bir pozisyonda olmak ve ülke tarafından AB uyum sürecinde ihtiyaç duyulan öğretmen eğitiminin uzatma ve geliştirme projelerine aktif olarak katılmak ve destek vermek bilimsel araştırmalar. Öğretmenler, duygularını ve düşüncelerini ifade etmek için eğitmek mümkün bir bölüm olmak Için, günlük hayata ana hayatta kalma becerilerini aktarmak için, yaratıcı olmak, girişimci, kendi kendine kontrollü, farklılıklara değer veren, insan haklarına saygılı, istekli öğrenmek ve psikolojik ve fiziksel olarak sağlıklı bir modern ve demokratik toplumun gereksinimi vardır. Ulusal ve uluslararası eğitim enstitüleri, şirketler ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yaparak ve üniversite 'ye taşımak üzere küresel bir platformda akademik çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarının faaliyetlerini güçlendirmek Gelecek.

Amaç

Fakültelimizin birincil amacı, öğretmen eğitim programlarında okul öncesi, İlköğretim ve ortaokullar için Kalifiye öğretmenler eğitmek ve aynı zamanda ustalar ve doktora derecesi eğitim uzmanları eğitmek etmektir. Programda, aday öğretmenlerin çocukların özelliklerini bilebilmek, iyi iletişim kurmak ve faiz, yetenek ve değer analizlerini gerçekleştirebilmek için yüksek düzeyde pedagojik, profesyonel ve bireysel yetkinlikleri kazanması amaçlanmıştır. Çocuk.

Fiziksel altyapı

Fakültelimiz 3 katlı bir binada yer almaktadır ve 2 katlı ek bir binaya ve ayrıca müzik bölümü öğrencileri için bir binaya sahiptir. Ayrıca bir konferans salonu ve küçük bir toplantı odası vardır. Akademik personel Için 45 oda ve çok amaçlı bir oda vardır. Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bu tesisler, ayrıca 1 depo, 1 arşiv odası ve özel bir şirket tarafından yönetilen bir kantin vardır.

Teknik altyapı

Lisans programları için 20 sınıf, 2 çizim salonu, 4 müzik sınıfı, 1 sınıf master programları, 1 sınıf doktora programları, 1 Fen Laboratuvarı, 2 fizik laboratuvarları, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 drama sınıfı, 1 okul öncesi program, 1 boyama çalışma odası, 20 Ses Geçirmez bireysel müzik odaları, piyanolara sahip 9 bireysel müzik odası ve 1 Orchestra-Chorus salonu.

İlgili kişi

Web sitesi: https://www.adu.edu.tr/

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0910 aydın

Telefon: + 90 256-2142023/2133274/2142074 Faks: + 90 256 2141061

E-posta: egitim[at]adu.edu.tr