Çalıştay – Kadın Yöneticilerin Karşılaştığı Cam Tavan Bariyerlerine Karşı Mücadele Stratejileri

KADIN YÖNETİCİLER İÇİN CAM TAVANIN KIRILMASI

(2017-1-TR01-KA204-045966)

ERASMUS + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi

ÇALIŞTAY

KADIN YÖNETİCİLERİN YÜZÜ CAM TAVAN BARİYERLERİNE KARŞI MÜCADELE STRATEJİLERİ

15 Kasım 2019

Lion Park, Suites & Residences Otel

Aydın / TÜRKİYE

Katılımcılar

Pınar YENGİN SAPKAYA

Burcu ALTUN

Meltem ÇENGEL SCHOVILLE

Ayşe ELİTOK KESİCİ

Müslime GÜNEŞ

Cevriye AYYILDIZ

Emine Nuray SİNAN

Güleser KIN

Necla ŞAHİN FIRAT

Aycan ÇİÇEK SAĞLAM

Zeynep Meral TANRIÖĞEN

Funda NAYIR

Seher SARIKAYA

Özlem BALKIZ

Saadet KURU ÇETİN

Gül AKTAŞ

Songül ÇİLİNGİR

Nevin YILMAZ

Emel UŞAKLI

Sinem TANKOÇ

Suna Barış ÖZER

Gülfidan KENDİRLİOĞLU

Derya ÇETİN

Hatice GÜRGÜN

Figen SEZER

Huriye Ahsen KOYUN

Nurtaç ÜSTÜNDAĞ KOCAKUŞAK

Esra GÖKMEN YILMAZ

 

KADIN YÖNETİCİLERİN YÜZÜ CAM TAVAN BARİYERLERİNE KARŞI MÜCADELE STRATEJİLERİ

NİHAİ BEYAN

Lion Park’ta 15 Kasım 2019 tarihinde ERASMUS + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi (2017-1-TR01-KA204-045966) sırasında gerçekleştirilen “KADIN YÖNETİCİ YÜZÜ CAM TAVAN BARİYERLERİNE KARŞI MÜCADELE STRATEJİLERİ” nihai bildirgesi, Suites & Residences Hotel aşağıdadır:

Cam tavanla mücadelede kullanılacak bireysel, toplumsal ve örgütsel strateji önerileri aşağıdaki gibidir:

 1. Derslerde ve içeriklerde, toplumsal cinsiyet rolleri, ayrımcı dil ve kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak gösteren ifadeler kaldırılabilir, görseller yeniden düzenlenebilir.
 2. Çocuklar ve ebeveynlerle ilişkiyi güçlendirmek için, cinsiyet ayrımcılığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla ebeveynlere yönelik eğitimler düzenlenebilir.
 3. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını sorun olarak görmeyen insanlar için farkındalıklarını artırmak amacıyla kurslar oluşturulabilir, programlar düzenlenebilir ve bu programlar için organizasyonlar genişletilebilir.
 4. “Kadın Bakanlığı” gibi, özellikle “kadın” kelimesini kendi adıyla içeren bir devlet kuruluşu. Bu bakanlığın altında kadın destek birimleri (üretime, eğitime, kişisel gelişime, sosyal ve psikolojik desteğe katkı gibi) düzenlenebilir.
 5. Kızların eğitime daha fazla katılmaları için ebeveynlere kız çocuklarının eğitimi için hibeler verilebilir. Eğitim aşamalarına bakımları denetlenebilir.
 6. Girişimci kadınların yetiştirilmesi projeleri sağlanabilir. Bunun için kadınların üretime katılımının artırılması ve kadınlar için finansal destek sağlanabilir.
 7. Ayrımcı dil kullanımının bilinçli veya bilinçsiz kullanımı (örneğin: kız ve kadın) ortadan kaldırılabilir.
 8. Erkekler ve kadınların eşit rolleri ve kadınların güçlü yönlerine yönelik zorunlu yayınlar devletler tarafından hazırlanabilir. Başarılı kadınların yardımıyla başarılı örnekler tanıtılabilir. Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları bu konuda daha aktif ve verimli bir şekilde kullanılabilir. Özellikle erkeklere uygun olduğuna inanılan mesleklerde başarılı olan kadınların başarı öyküleri dünya çapında halka tanıtılabilir. Kitle iletişim araçlarını (TV şovları, diziler ve filmler, reklamlar vb.) Kullanarak bireyler üzerinde etkili bir etki gerçekleştirilebilir. TV reklamlarındaki cinsiyet ayrımcı faktörler incelenebilir ve yeniden düzenlenebilir.
 9. Çocukların ilk rol modeli olan öğretmenler, Toplumsal Cinsiyet Konuları konusunda zorunlu dersler almalıdır. Bunun gibi dersler üniversitelerde lisans programları için genişletilebilir.
 10. Kadın yönetici sayısının alınabileceği önlemler. Kadın qoutas “en az% 30” gibi organizasyonlarda tespit edilebilir. Kadınların yönetici olarak yer almasını sağlayan politikalar geliştirilebilir.
 11. Kadın örgütlerine yönelik teşvik politikaları geliştirilebilir. Bu kuruluşların daha bilinçli ve daha üretken olmaları yararlı olabilir.
 12. Kırsal açıdan ekonomik faaliyetler geliştirilebilir ve kadın yöneticiler tarafından yönetilecek kadın örgütleri kurulabilir. Üniversiteler bu konuda sorumluluk almalı ve yerel yetkililerle işbirliği içinde çalışmalıdır.
 13. Kadınların iş hayatına devam etmelerinde karşılaştıkları engellerden biri olan çocuk bakımı konusundaki fazladan yükü azaltmak için okul öncesi eğitime yönelik eğitim kurumları (anaokulları, okul öncesi kurumlar vb.) Ve sosyal alanlar (çalışma merkezleri, oyun alanları, spor ve sanat merkezleri vb.) genişletilebilir.
 14. Ebeveyn okulları açılmalı ve bu okullarda ev işleri ve çocuk bakımının sadece kadınların sorumluluğunda olmadığı, erkekler ve kadınlar için ortak görevler olduğu vurgulanmalıdır.
 15. Ev ekonomisi ile ilgili kurslar ve bölümler kurulabilir ve genişletilebilir.
 16. Meritokrasi, hem kadınlar hem de erkekler için yönetici atamaları için bir temel oluşturmalıdır. Özellikle erkekler terfi için kadınlara yönelik cinsiyet önyargılarını kırmak üzere eğitilebilir.
 17. Kadınlara karşı işyerinde yıldırma ve eğlence konusunda daha fazla dikkat çekilmeli ve daha etkili mücadele yolları bulunmalıdır.
 18. Kadınların idari pozisyonlarda daha görünür olması için her iş alanında kadın istihdamı artırılmalıdır.
 19. Kadınların sosyal hayatta kolayca ulaşabileceği ve daha görünür hale gelebileceği, kadınların ve erkeklerin birlikte vakit geçirdiği kafe, kulüp ve diğer yerlerin sayısı artırılmalıdır.
 20. Kadınları işyerlerinde idari pozisyonlara yükselmeye ve zorluklarla başa çıkmaya teşvik eden filmler, tiyatrolar, televizyon dizileri sistematik ve tutarlı bir şekilde sunulabilir.
 21. Televizyonda gerçeklik programlarında kadınlar hakkında bakış açısı, kadınların yönetici pozisyonlarında yer almaları için önemli bir engeldir. Bu tür programlarda, kadınların kaybolmaları önlenmelidir.
 22. Kadın yazarların, kadın bilim adamlarının ve kadın yöneticilerin başarıları ve mücadeleleri okullarda, yazılı ve görsel medyada örnek gösterilerek teşvik edilmelidir.
 23. Üniversitelerde cinsiyet sorunlarının ve çözümlerinin nedenleri hakkında daha fazla araştırma yapılmalıdır. Kadınlara yönelik araştırmalara daha fazla mali destek sağlanmalıdır.
 24. Kadını, tüm dünyada ortaçağ tarihinde meydana gelen dini dogmalardan kaynaklanan ikinci sınıf olarak gören düşüncelerin kaynağı ve geçersizliği, okullarda ve medyada daha fazla açıklanmalıdır.
 25. Kadınlar, toplumdaki etkinliklerini artırmak ve idari pozisyonları daha sık yükseltmek için siyasete daha fazla yer vererek karar vermede daha aktif rol almalıdır. Bu amaçla, siyasi partiler kadın kotalarını olumlu bir şekilde belirlemelidir.
 26. Kadınların karşılaştığı cam tavan sendromunu işleyen sosyal medya hesapları desteklenmeli, daha görünür hale getirilmeli ve yeni hesaplar açılmaya teşvik edilmelidir.
 27. Binlerce yıldır süren dini tarım toplumunun ilişkiler ağı tarafından kadınlara uygulanan kodlardan kurtulmanın bir yolu, kadınların üretim ekonomisine daha fazla katılımını sağlamak için kadınlar için endüstriyel atılımlar gerçekleştirmektir. demokratikleşme, insan haklarının geliştirilmesi ve tüm ülkeler için etkili vatandaşlık eğitimi sağlayarak, kadın örgütlenmesini teşvik ederek, kadınları demokratik kitle örgütlerine ve sendikalara daha fazla katılmaya teşvik ederek hukuk devletini güçlendirmek.
 28. Kamu yöneticileri cinsiyet eşitsizliği konusunda eğitilebilir. Çalışan kadınların kamu ve diğer işyerlerindeki haklarını korumaları için hizmet içi eğitim verilebilir. Kadınlara danışma merkezleri açılabilir. Avukatlık organı ile işbirliği içinde, kadınlar yasal, psikolojik ve sosyal hizmetlerde desteklenebilir. Çalışma hayatı, iletişim, aile hayatı gibi kadınlara psiko-dram eğitimleri vermek, onların kendi değerlerini fark etmelerini sağlayabilir.
 29. Kızlar, geleneksel kadın meslekleri yerine mesleki rehberlik faaliyetleri yoluyla ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirilmelidir.
 30. Kadınların ve erkeklerin yan yana değil, yan yana olmadığını vurgulamak için, bir kız ve bir erkek öğrenci şeklinde akran temsil uygulaması (sınıf başkanı, clup başkanı vb.) Yaygınlaştırılmalıdır.
 31. Yaşlı ebeveyne bakma görevini üstlenen hükümet, söz konusu iş yükünü hafifletmek için yaşlı bakımı hizmetleri sağlamalıdır.
 32. Ulusal düzeyde “Cam Tavan Günü” gibi özel bir gün belirlenmeli, konuya ulusal ve bölgesel olarak dikkat edilmelidir.
 33. Öğrenilmiş çaresizliğin üstesinden gelmek için üst düzey kadın yöneticiler astlarını bu konuda teşvik etmeli, onlara rehberlik vermeli ve konumlarının güzelliğini açıklamalıdır

Sonuç olarak, bu çözüm stratejilerini ayrı ayrı ele almak ve uygulamak yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda, çözüm önerileri birbiriyle ilişkili ve destekleyici bir şekilde uygulanmalıdır. Böylece cam tavan bariyerlerine karşı mücadelede daha etkili sonuçların elde edileceği düşünülmektedir.